Application / Aansoek

 

Applications for 2022 learners must be completed online.  Click here to apply.

 

Please remember to attach the following documentation to your application:

  • ​Copy of Birth Certificate
  • Copy of Clinic Card
  • Proof of Address
  • Copy of most recent Report

 

Aansoeke 2022 leerders moet aanlyn voltooi word.  Klik hier om aansoek te doen.

 

Die volgende dokumente moet by u aansoek aangeheg word:

  • ​Afskrif van Geboortesertifikaat
  • Afskrif van Kliniekkaart
  • Bewys van Adres
  • Afskrif van nuutste Rapport