Beheerliggaam

 

Ampsdraers:

Deon Petersen - Voorsitter

Jardine Cornelius - Ondervoorsitter

Ursula Jackson - Tesourier

Dawie de Villiers - Skoolhoof en Sekretaris

 

Addisionele Lede:

Jan Farmer (Ouer)

Randal O'Ryan (Ouer)

Beverley May (Opvoeder)

Marinus Breedt (Opvoeder)

Amelia Oktober (Staatsdiens)