Skoolfonds / School Fees

 

2021

R3 900,00 per leerder per jaar / R3 900,00 per learner per year

 

Betaalbaar / Payable

 

Maandeliks van Januarie tot Oktober - R390,00 per  maand

Monthly from January to October - R390,00 per month

of / or

R975 per kwartaal (betaalbaar binne 1ste 2 weke van kwartaal)

R975 per term (payable within 1st 2 weeks of term)

of / or

R3 510,00 (10% afslag) indien voor einde Februarie betaal

R3 510,00 (10% discount) if paid before end February

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2020

R3 600,00 per leerder per jaar / R3 600,00 per learner per year

 

Betaalbaar / Payable

 

Maandeliks van Januarie tot Oktober - R360,00 per  maand

Monthly from January to October - R360,00 per month

of / or

R900 per kwartaal (betaalbaar binne 1ste 2 weke van kwartaal)

R900 per term (payable within 1st 2 weeks of term)

of / or

R3 240,00 (10% afslag) indien voor einde Februarie betaal

R3 240,00 (10% discount) if paid before end February