Indien u eerder u kind by die huis wil hou, lees asb die onderstaande skrywe en voltooi die nodige aansoekvorms.

If you prefer to keep you child at home, please read the following letter and complete the necessary application forms.

 

Letter to Parents     /     Brief aan Ouers

Learner Risk Factors

Parent Acceptance Form     /     Ouer Aanvaardingsvorm

Application - Learner with Comorbidity     /     Aansoek - Leerder met Komorbiditeit

Application - Learner without Comorbidity     /    Aansoek - Leerder sonder Komorbiditeit