Learners must wear masks at all times during the school day.  No Buffs allowed.

Leerders moet te alle tye gedurende die skooldag 'n masker dra.  Geen "Buffs" toegelaat nie.